Dark Navy - Jonathon Charles - John Softop Socks Mens